Регистрация

онлайн списание - "Лейди Здраве" безплатно издание
     
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Цитонамазка – какво ни показва?
 

Дата: 2013-06-04

 

 
Измененията в епитала на цервикса наспъпват бавно, години след инфектирането. Това дава възможност за "улавянето" на промените, много преди да са нанесени необратими поражения и се предприеме адекватно лечение срещу раково заболяване.
 
Взимането на цитонамазката е неболезнена и не скъпа процедура. Предприема се до 11 ден от първия на последния менструален цикъл, като е желателно през последните денонощия преди прегледа да не е извършвано полово сношение и не са употребявани вагинално средства за интимна хигиена (тампони, вагинален душ ) и други (лубриканти, средства за подобряване на локалния имунитет, лекарства и пр.)
Не винаги резултатът от цитонамазката може да се приема за напълно достоверен, тъй като са възможни фалшиво положителни и фалшиво отрицателни. Нито един скринингов метод не може да бъде перфектен по ред причини. Ето защо при колебания относно резултата и за потвърждаването му е препоръчително да се извърши поредна цитонамазка. Смята се, че при три цитонамазки през годината не се допуска пропуск в регистрирането на предракови клетки. От цитонамазката може да се установи и наличие на други промени – вследствие на инфекция и възпаление, което е отново в полза здравето на жената.
 
За оценка на събрания материал се използват две класификации. Едната по-масово употребявана у нас – на Папаниколау (РАР – І, ІІ, ІІІ, ІІІА, ІІІВ, ІV и V група) и на Бетезда, която се разпространява по-широко като по-нов стандарт след 2001 г.
Класификацията на Бетезда разглежда пораженията на покривния епител, като използва термина SIL (Squamous Intraepithelial Lesion).
 
Обобщено резултатите от цитонамазката могат да се разглеждат като три основни вида:
 
нормален, без цитологични промени;
с неуточнено значение - което означава, че резултатът е извън нормата и са налице клетъчни промени, но те по ред причини не могат да се определят; 
предракови изменения с ниска и висока степен.
 
По-голямо значение относно рака на маточната шийка имат резултатите, показващи предракови поражения с ниска и висока степен, чието ранно диагностициране позволява предприемането на адекватно лечение.
 
Таблица, сравняваща резултати от цитонамазка по РАР и Бетезда.

 

РАР

Bethesda 2001

CIN  

Описание

0

0

-

Незадоволителен резултат

І

Нормален резултат

-

В нормални граници

ІІ

Възпалителни промени

-

Начални клетъчни промени, дължащи се на инфекции

 

Реактивни промени

-

Начални клетъчни промени, дължащи се на атрофии, облъчване или възстановяване

 

ASC, ASG

-

Тежко възпалено или дегенеративно изменение

ІІІА

LSIL

-

Тежко възпалено или дегенеративно изменение, промени свъзрзани с HPV

 

LSIL

І

Лека дисплазия

ІІІВ

HSIL

ІІ

Умерена дисплазия

ІV

HSIL

ІІІ

Тежка дисплазия

 

CiS

Ca in situ

Карцином "in situ"

V

Инвазивен карцином

Ca colli uteri

Инвазивен карцином

 

Пояснения за съкращенията, които можем да срещнем при получаването на резултата от цитонамазка.
 
Терминологична система Бетезда, 2001

 

Атипични клетки в жлезистия епител

Atypical glandular cells

AGC

Атипични клетки в жлезистия епител, водещи до неоплазия

Atypical glandular cells, favor neoplastic

AGC, favor neoplastic

Атипични клетки в покривния епител

Atypical squamous cells

ASC

Атипични клетки в покривния епител с неуточнено значение

Atypical squamous cells undertermined significance

ASC-US

Атипични клетки в покривния епител с висок риск, които не могат да изключат по-тежки промени (не може да се изключи HSIL)

Atypical squamous cells cannot exclude HSIL

ASC-H

Цервикална интраепителна неоплазия 1, 2 или 3 степен

Cervical intraepithelial neoplasia grade 1, 2 or 3

CIN 1, 2, 3

Карцином "in situ"

Carcinoma in situ

CIS

Висока степен на поражения на покривния епител

High grade squamous intraepitelial lesion

HSIL

Ниска степен на поражения на покривния епител

Low grade squamous intraepitelial lesion

LSIL

С неуточнено значение

Not otherwise specified

NOS

Плоскоклетъчно интраепително поражение

Squamous intraepitelial lesion

SIL

 

www.puls.bg