Регистрация

онлайн списание - "Лейди Здраве" безплатно издание
     
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Условия за ползване

Условия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
 www.ladyzdrave.com
 
I.  Термини и общи понятия:
1. „Натурфарма България“ ЕООД, наричана навсякъде „Продавач“, предоставяща стоки чрез онлайн магазин www.ladyzdrave.com
2. „Потребител“  е пълнолетно физическо или юридическо лице, което е регистриран Потребител на интернет магазина www.ladyzdrave.com и означава, че се е съгласило с настоящите Общи условия.
3. „Уебсайт/сайт“ - е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
4. „Онлайн магазин“, наричана по-долу www.ladyzdrave.com - е съставна част от уебсайт с основна цел продажба на хранителни добавки, ОТС и медицински продукти, отпускани без рецепта.
5. „Потребителски профил“ е обособена част в сайт, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.ladyzdrave.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.
6. „Стоки“ са всички артикули в магазина, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена.
7. „Потребителско име“ съответства на посочения и-мейл адрес от Потребителя при регистрацията му, посредством който той се индивидуализира в www.ladyzdrave.com.
8. „Парола“ е избран от Потребителя набор от символи, която заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.ladyzdrave.com стоки.
9. „Бюлетин“ е периодично дистрибутирана публикация относно нови стоки, промоции  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на бюлетина.
10. „Лични данни“ са актуални данни и пълна информация за Потребителя при попълване на регистрационната форма.
11. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
ІІ. Регистрация, потребителско име и парола
1. За да закупите стоки от www.ladyzdrave.com е необходимо да се регистрирате като Потребител. Регистрацията се осъществява еднократно, след което можете да извършвате покупки неограничен брой пъти като регистриран Потребител. За целта, попълнете коректно необходимата информация във всички полета на формата за регистрация като следвате указанията в нея. С извършване на регистрацията от страна на Потребителя, се счита за съгласие и безусловно приемането на настоящите Общи условия за продажба през www.ladyzdrave.com.
2. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.
3. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.ladyzdrave.com автоматично ще изпрати и-мейл съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.
III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Продавача при ползване от него на Онлайн магазина www.ladyzdrave.com, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителят регистрира и-мейл адреса си като потребителско име в www.ladyzdrave.com и избира своя лична парола за достъп до www.ladyzdrave.com.
Приемайки настоящите условия Потребителят,  който е  регистрирал потребителско си име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Продавача.
Продавача изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Продавача се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.
Продавача не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
IV. Закупуване на стока/и и/или услуга/и
1. Потребителят има право да поръчва стока/и и/или услуга/и представяни от www.ladyzdrave.com само след направена регистрация .
2. При направена поръчка, Потребителят влиза в договорни отношения с www.ladyzdrave.com, касаещи конкретната покупка.
3. Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, начинът за доставка съгласно Условията за доставка на www.ladyzdrave.com.
4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката.
5. При допуснати технически грешки в публикуването на www.ladyzdrave.com, Продавачът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
V. Цени и начин на плащане
1. Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой.
2. Всички посочени цени са с включен ДДС и в български лева.
3. Стойността на доставката (куриерска услуга, наложен платеж) не е включена в посочената единична цена. Тези стойности се обявяват след като бъдат избрани съответния начин на плащане  и начин на доставка. 
4. Настоящите цени, търговски условия, включително търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през онлайн магазина www.ladyzdrave.com.
5. Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в www.ladyzdrave.com, без да дължи предварително уведомление на Потребителите.
6. Съгласно настоящите Общи условия, всеки клиент на www.ladyzdrave.com е длъжен да заплати актуалната по време на сключване на сделката цена.
7. www.ladyzdrave.com предлага следните варианти за заплащане на поръчаните стоки и/или услуга/и:
7.1. Плащане с наложен платеж на куриер:
Цената на поръчката и разходите за доставка се заплащат в брой на куриера при условията на услугата  Доставка с наложен платеж. Подробности за начина на доставка и актуалните цени за доставка с куриер, можете да намерите в Условията за доставка
VI. Доставка
1. Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с касова бележка или данъчна фактура(ако е предварително заявена от Потребителя),  на посочения от него адрес в заявката за доставка само и единствено посредством куриерска фирма– „Ин Тайм“.
2. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
3. Подробности за начина на извършване на доставка на поръчаните стоки и актуални цени за доставка се съдържат в Условия за Доставка.
4. Потребителят трябва да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.
5. С подписването на товарителницата, Потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, Потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.
VII. Връщане на закупени стоки
Потребителят има право да върне поръчана и заплатена стока обратно на Продавача в 14-дневен срок, считано от доставката на стоката.
Моля, преди да върнете закупена стока, проверете наличието на следните условия:
1. Стоките не са използвани или увредени;
2. Опаковките на стоката, съпровождащите го етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;
3. Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).
При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от www.ladyzdrave.com стоки, подлежат на връщане обратно на Продавача.
След получаването на закупената стока обратно, Продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява Потребителя за одобрено връщане на стока.
Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на Продавача, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка.
Разходите по доставката и връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.
VIII. Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става като Потребителят предостави информация на електронния и-мейл адрес lady@ladyzdrave.com – за отказ, частична промяна или всякаква друга различна дейност от заявената под формата на покупка.
В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Продавачът  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Продавачът автоматично приема направената поръчка за актуална.
При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Продавачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Продавача. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в онлайн магазина, Продавачът възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.
IX. Права и отговорности на www.ladyzdrave.com
1. www.ladyzdrave.com осигурява на своите потребители непрекъснат достъп до  онлайн магазина за разглеждане на съдържанието и обработва заявки за продажби всеки работен ден в определенето работно време от 09:00 до 17:00 часа.
2. www.ladyzdrave.com извършва поддръжка и обновяване на уебсайта с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите и клиентите на онлайн книжарницата.
3. www.ladyzdrave.com изрично уведомява Потребителите, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
4. www.ladyzdrave.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
5. www.ladyzdrave.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.
6. Всички стоки, предлагани и продавани в www.ladyzdrave.com са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на уебсайта.
7. www.ladyzdrave.com има право да прави изменения в интернет-магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.
8. www.ladyzdrave.com има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на Потребителите до уебсайта в продължение на 48 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в системата. Потребителите ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до системата, чрез публикуване на съобщения на видно място в уебсайта.
9. www.ladyzdrave.com НЕ носи отговорност за:
9.1. Качеството на онлайн услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн услуги във връзка с плащания през интернет магазина.
9.2. Качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет доставчика на клиента.
10. Щети причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от Потребиотели на онлайн магазина, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
11. Щети възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.
12. За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на клиента, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.
13. www.ladyzdrave.com не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.
X. Права и отговорности на Потребителя
1. Да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
2. В случай, че Потребителят е предоставил фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.ladyzdrave.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до www.ladyzdrave.com.
3. С регистрацията и ползването на услугите на www.ladyzdrave.com, Потребителите приемат и се съгласяват с настоящите условия за използване на услугите предлагани на този сайт.
4. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.ladyzdrave.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.ladyzdrave.com.
5. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.ladyzdrave.com при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на личните си данни.
6. Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на уебсайта се съхраняват, обработват и използват от www.ladyzdrave.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в www.ladyzdrave.com.
7. За сигурността и защитата на децата, www.ladyzdrave.com уведомява родителите, настойниците и попечителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.
XI.  Права върху интелектуална собственост
1. Интернет магазина www.ladyzdrave.com съдържа изображения, надписи, лого, рисунки, чертежи, схеми, графики, схеми, дизайн, надписи, бази данни, методи, процеси и софтуер, които са част от www.ladyzdrave.com със защитени авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането съдържанието в цялост или която и да негова част може да се извърши само и единствено с писменото съгласие на собственика на www.ladyzdrave.com.
2. Потребителят е оторизиран единствено да използва сайта на www.ladyzdrave.com, съгласно неговото предназначение и няма право да възпроизвежда под каквато и да е форма уебсайта в цялост, нито части от него. Възпроизвеждане на съдържанието или част от съдържанието му може да се извършва само с писмено съгласие на собственика на уебсайта или носителите на авторски и други права върху интелектуална собственост (ИС).
XII. Връзки към уебсайтове на трети лица
Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителя. „Натурфарма България“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
XIII. Спорове и приложимо право
При прилагане и тълкуване на настоящите условия се прилага българското законодателство. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в онлайн книжарницата услуги, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от Арбитражния съд към БТПП.
Всяка промяна в настоящите Общи условия ще бъде своевременно публикувана на уебсайта www.ladyzdrave.com и ще има обвързваща сила от датата на публикуването ѝ.
Последна актуализация на 10.10.2011 г.
Условия за доставка
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА www.ladyzdrave.com 
І. Доставка
Поръчаните стоки се доставят чрез куриерска фирма„Ин Тайм“ на посочения от Потребителя адрес, при регистрация на www.ladyzdrave.com.
II. Срок на доставката 
Направената поръчка ще бъде доставена в срок от48 часадо 71 часана посочения от Потребителя адрес за доставка. Доставката се извършва само в работни дни.
III. Цени на доставката
www.ladyzdrave.com ползва преференциални цени за всички свои пратки в рамките на страната касаещи услугата „врата- врата“, „врата - офис“.
Стойността на куриерската услуга се заплаща от клиента при доставка.
При доставка с наложен платеж, дължимата сума за стойността на поръчката и куриерската услуга се заплаща в брой на куриера срещу товарителница с опис.
Към този момент се извършват доставки само в България.
IV. Проблеми при доставяне на поръчката
1. В случай, че www.ladyzdrave.com не може да изпълни поръчката на Потребителя поради липса на поръчаните стоки и/или услуга/и, се задължава да уведоми Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни, от датата, на която www.ladyzdrave.com е следвал да изпълни задължението си, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗП.
2. В случай, че възникнат проблеми с доставката (забавяне повече от потвърдената дата на изпращане или повторно изпращане на куриер) по вина на Продавача, разходите за доставката се поемат от www.ladyzdrave.com.
3. В случай, че се наложи повторно изпращане на куриер по причини на Потребителя (Вие или упълномощеното от Потребителя лице сте отсъствали при първоначалното доставяне на поръчката или не сте били в състояние да я платите), разходите за доставката се поемат от Потребителя.